Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-06-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29911-91".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-05-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitkomst van het overleg met de burgemeester van Uden over het sluiten van drugslabs
Dossiernummer 29911
Dossiertitel Bestrijding georganiseerde criminaliteit
Identifier kst-29911-91
Indiener I.W. Opstelten
Ondernummer 91
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-06-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bestrijding georganiseerde criminaliteit; Brief regering; Uitkomst van het overleg met de burgemeester van Uden over het sluiten van drugslabs
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014