Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29838-56".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-12-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Verhoeven en Oosenbrug
Dossiernummer 29838
Dossiertitel Auteursrechtbeleid
Identifier kst-29838-56
Indiener K. Verhoeven
Indiener R.F.A. Oosenbrug
Ondernummer 56
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-12-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Auteursrechtbeleid; Motie; Motie van de leden Verhoeven en Oosenbrug
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2012-2013