29 838 Auteursrechtbeleid

Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN OOSENBRUG

Voorgesteld 11 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er recent weer discussie is ontstaan over een downloadverbod;

verzoekt de regering, af te zien van voorstellen tot wetswijzigingen die een downloadverbod tot stand brengen of anderszins het recht op het maken van een thuiskopie beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Oosenbrug

Naar boven