Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29817-134".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op verzoek van het lid Karabulut om een reactie op het bericht over het niet verlengen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening
Dossiernummer 29817
Dossiertitel Sociale werkvoorziening
Identifier kst-29817-134
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 134
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Sociale werkvoorziening; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Karabulut om een reactie op het bericht over het niet verlengen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015