Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29754-672".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-09
Documenttitel Motie van het lid Van der Plas over het zo veel mogelijk ruimte bieden aan de AIVD, immigratiediensten en de NCTV om vrijgekomen terroristen in de gaten te houden
Dossiernummer 29754
Dossiertitel Terrorismebestrijding
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29754-672
Indiener C.A.M. van der Plas
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 672
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-10
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Terrorismebestrijding; Motie; Motie van het lid Van der Plas over het zo veel mogelijk ruimte bieden aan de AIVD, immigratiediensten en de NCTV om vrijgekomen terroristen in de gaten te houden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023