Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-08-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29754-466".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-851338
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Beleidsreactie op WODC onderzoek ‘Links-extremisme in beeld. Een verkennend onderzoek naar links-extremistische groeperingen in Nederland’
Dossiernummer 29754
Dossiertitel Terrorismebestrijding
Identifier kst-29754-466
Indiener F.B.J. Grapperhaus
Ondernummer 466
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-08-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Terrorismebestrijding; Brief regering; Beleidsreactie op WODC onderzoek ‘Links-extremisme in beeld. Een verkennend onderzoek naar links-extremistische groeperingen in Nederland’
Uitgiftedatum 2018-08-01
Vergaderjaar 2017-2018