Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-10-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29754-403".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-10-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Toezeggingen uit algemeen overleg Terrorisme op 7 september 2016
Dossiernummer 29754
Dossiertitel Terrorismebestrijding
Identifier kst-29754-403
Indiener G.A. van der Steur
Ondernummer 403
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-10-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Terrorismebestrijding; Brief regering; Toezeggingen uit algemeen overleg Terrorisme op 7 september 2016
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017