Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-02-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29754-298".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Bontes over landelijke topprioriteit voor het bestrijden van de wapenhandel
Dossiernummer 29754
Dossiertitel Terrorismebestrijding
Identifier kst-29754-298
Indiener L. Bontes
Ondernummer 298
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-02-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Terrorismebestrijding; Motie; Motie van het lid Bontes over landelijke topprioriteit voor het bestrijden van de wapenhandel
Uitgiftedatum 2015-02-11
Vergaderjaar 2014-2015