Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-02-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29754-292".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Roemer over terugdraaien van de bezuinigingen op politie, NFI en OM
Dossiernummer 29754
Dossiertitel Terrorismebestrijding
Identifier kst-29754-292
Indiener E.G.M. Roemer
Ondernummer 292
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-02-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Terrorismebestrijding; Motie; Motie van het lid Roemer over terugdraaien van de bezuinigingen op politie, NFI en OM
Uitgiftedatum 2015-02-11
Vergaderjaar 2014-2015