Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529754 nr. 292

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 292 MOTIE VAN HET LID ROEMER

Voorgesteld 11 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om de bezuinigingen op politie, NFI en Openbaar Ministerie terug te draaien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer