Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-06-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29700-40".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2007-05-29
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29700
Dossiertitel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën vreemdelingen (Wet inburgering in het buitenland)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-29700-40-b3
Gerelateerd document Bijlage;kst-29700-40-b2
Gerelateerd document Bijlage;kst-29700-40-b1
Identifier kst-29700-40
Ondernummer 40
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype staten generaal
PS key KST107550
Publicatiedatum 2007-06-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet inburgering in het buitenland; Brief minister over uitvoering basisexamen inburgering (in het buitenland) (periode 15 maart 2006 tot 15 maart 2007)
Vergaderjaar 2006-2007