Kamerstukken in dossier 29700

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet inburgering in het buitenland; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-08-2004 2003-2004 Kamerstuk 29700, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet inburgering in het buitenland; Amendement om, in afwijking van artikel 8:4 Algemene wet bestuursrecht, wel beroep open te stellen tegen de uitslag van het basisexamen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-03-2005 2004-2005 Kamerstuk 29700, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet inburgering in het buitenland; Amendement om na twee jaar evaluatie van deze wet plaats te laten vinden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-03-2005 2004-2005 Kamerstuk 29700, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet inburgering in het buitenland; Amendement om Surinamers vrij te stellen van het nieuwe toelatingsvereiste betreffende een verplicht inburgeringsexamen in het land van herkomst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-03-2005 2004-2005 Kamerstuk 29700, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet inburgering in het buitenland; Amendement over vervangen eis beheersing Nederlandse taal door alfabetisering als voorwaarde-vooraf

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-03-2005 2004-2005 Kamerstuk 29700, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet inburgering in het buitenland; Amendement voor instelling zware voorhangprocedure m.b.t. de regels omtrent het niveau en de wijze van examinering die in lagere regelgeving worden vastgelegd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2005 2004-2005 Kamerstuk 29700, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet inburgering in het buitenland; Amendement om, in afwijking van artikel 8:4 Algemene wet bestuursrecht, wel beroep open te stellen tegen de uitslag van het basisexamen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2005 2004-2005 Kamerstuk 29700, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet inburgering in het buitenland; Amendement om na één jaar evaluatie van deze wet plaats te laten vinden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2005 2004-2005 Kamerstuk 29700, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet inburgering in het buitenland; Motie over het terugdringen van functioneel analfabetisme onder migranten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2005 2004-2005 Kamerstuk 29700, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet inburgering in het buitenland; Motie om gezinsherenigers die horen bij genaturaliseerde vluchtelingen vrij te stellen van de inburgeringsplicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2005 2004-2005 Kamerstuk 29700, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal