Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-10-2004 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29697-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2004-10-05
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29697
Dossiertitel Gebiedsgerichte economische perspectieven en Interdepartementaal beleidsonderzoek Regionaal Economisch Beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29697-4
Indiener SNIJDER-HAZELHOFF C.S.
Ondernummer 4
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST79913
Publicatiedatum 2004-10-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Gebiedsgerichte economische perspectieven en IBO Regionaal Economische Beleid; Motie over het ontwikkelen van programma's met Europese financiering en ook Noord-Nederland daarbij te betrekken
Vergaderjaar 2004-2005