Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-02-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29689-587".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-468325
Bijlage blg-468324
Bijlage blg-468323
Bijlage blg-468322
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-02-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Advies van de NZa ‘Bekostiging verpleging en verzorging in de Zvw’
Dossiernummer 29689
Dossiertitel Herziening Zorgstelsel
Identifier kst-29689-587
Indiener E.I. Schippers
Ondernummer 587
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-02-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Herziening Zorgstelsel; Brief regering; Advies van de NZa ‘Bekostiging verpleging en verzorging in de Zvw’
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015