Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29689-1158".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-07-07
Documenttitel Motie van de leden Hijink en Ellemeet over een stijging van de nominale premie in 2023 te voorkomen
Dossiernummer 29689
Dossiertitel Herziening Zorgstelsel
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29689-1158
Indiener H.P.M. Hijink
Indiener C.E. Ellemeet
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1158
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-08
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Herziening Zorgstelsel; Motie; Motie van de leden Hijink en Ellemeet over een stijging van de nominale premie in 2023 te voorkomen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022