Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29683-251".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-936728
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-05-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Roadmap preventie Afrikaanse varkenspest
Dossiernummer 29683
Dossiertitel Dierziektebeleid
Identifier kst-29683-251
Indiener C.J. Schouten
Ondernummer 251
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-06-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Dierziektebeleid; Brief regering; Roadmap preventie Afrikaanse varkenspest
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020