Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2014 gepubliceerd door Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29683-191".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-413688
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding nahang Besluit tot wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten
Dossiernummer 29683
Dossiertitel Dierziektebeleid
Identifier kst-29683-191
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer B;191
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Dierziektebeleid; Brief regering; Aanbieding nahang Besluit tot wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015