Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-04-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29683-151".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Dik-Faber over praktijkproeven met alternatieven voor antibiotica
Dossiernummer 29683
Dossiertitel Dierziektebeleid
Identifier kst-29683-151
Indiener R.K. Dik-Faber
Ondernummer 151
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-04-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Dierziektebeleid; Motie; Motie van het lid Dik-Faber over praktijkproeven met alternatieven voor antibiotica
Uitgiftedatum 2013-04-11
Vergaderjaar 2012-2013