Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29675-111".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-04-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie-Slob c.s. over onnodige regels
Dossiernummer 29675
Dossiertitel Zee- en kustvisserij
Identifier kst-29675-111
Indiener A. Slob
Indiener G.P.J. Koopmans
Indiener J. Houwers
Ondernummer 111
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-04-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Zee- en kustvisserij; Motie; Motie-Slob c.s. over onnodige regels
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2010-2011