Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-09-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29668-51".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-09-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verloop correspondentie met YAZULA en huidige stand van zaken
Dossiernummer 29668
Dossiertitel Beleidsplan Crisisbeheersing
Identifier kst-29668-51
Indiener F.B.J. Grapperhaus
Ondernummer 51
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-09-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsplan Crisisbeheersing; Brief regering; Verloop correspondentie met YAZULA en huidige stand van zaken
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019