Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029628 nr. 972

29 628 Politie

Nr. 972 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2020

Tijdens de begrotingsbehandeling in 2019 (Handelingen II 2019/20, nr. 26, items 2 en 7 en Handelingen II 2019/20, nr. 27, item 12) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de onrust binnen afdelingen van de Landelijke Eenheid en wat de politie hieraan gaat doen. De Eenheidsleiding van de Landelijke Eenheid heeft in december 2019 opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek naar de cultuur binnen de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de Landelijke Eenheid. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en de uitkomsten zijn gedeeld met de Landelijke Eenheid. Middels deze brief bied ik u het onderzoeksrapport aan dat door KPMG is opgesteld1.

Het is goed dat binnen de politie aandacht is voor integriteit en een veilig werkklimaat en dat opvolging wordt gegeven aan signalen van misstanden. Dit is een prioriteit van de Korpsleiding die ik volledig ondersteun. Het is in dat kader ook belangrijk dat nu eerst binnen de politie opvolging wordt gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast wordt op dit moment ook door de Inspectie van Justitie en Veiligheid onderzoek verricht naar de gevolgen van de werkcultuur voor de taakuitvoering van twee dienstonderdelen van de Landelijke Eenheid, waaronder de DLIO. Dit onderzoek zal bestaan uit verschillende deelonderzoeken, waarvan het eerste deel binnenkort wordt uitgebracht. Ik zal dit rapport op een later moment met uw Kamer delen, voorzien van een reactie.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.