29 628 Politie

Nr. 898 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juli 2019

Zoals ik u heb gemeld in mijn brief van 1 april 20191 heb ik op 12 maart 2019 de Raad van State voorlichting gevraagd als bedoeld in artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State, over de democratische controle van de Kamer op de besteding van middelen van de politie. Op 9 juli 2019 heeft de Afdeling Advisering van de Raad van State de gevraagde voorlichting uitgebracht. Hiervan bied ik u een afschrift aan2. Dit najaar zal ik mijn reactie hierop aan uw kamer sturen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 29 628, nr. 869.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven