29 628 Politie

Nr. 869 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2019

Op uw verzoek van 28 maart jl. bied ik u hierbij het verzoek om voorlichting aan de Afdeling Advisering van de Raad van State op de democratische controle van de Kamer op de besteding van middelen van de politie aan1.

De geschatte doorlooptijd van deze voorlichting is tien tot twaalf weken. Ik zal de reactie uw Kamer doen toekomen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven