Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-05-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29614-26".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-04-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Conclusies onderzoek Moslimbroederschap in Nederland
Dossiernummer 29614
Dossiertitel Grondrechten in een pluriforme samenleving
Identifier kst-29614-26
Indiener J.P.H. Donner
Ondernummer 26
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-05-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Grondrechten in een pluriforme samenleving; Brief regering; Conclusies onderzoek Moslimbroederschap in Nederland
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011