Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-02-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29614-109".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Kuzu over de oorzaken van de weerstand tegen de politieke participatie van minderheden
Dossiernummer 29614
Dossiertitel Grondrechten in een pluriforme samenleving
Identifier kst-29614-109
Indiener T. Kuzu
Ondernummer 109
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-02-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Grondrechten in een pluriforme samenleving; Motie; Motie van het lid Kuzu over de oorzaken van de weerstand tegen de politieke participatie van minderheden
Uitgiftedatum 2019-02-14
Vergaderjaar 2018-2019