Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-01-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29576-89".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-917925
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-12-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP)
Dossiernummer 29576
Dossiertitel Agenda Vitaal Platteland
Identifier kst-29576-89
Indiener C.J. Schouten
Ondernummer 89
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-01-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Agenda Vitaal Platteland; Brief regering; Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020