Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-01-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29546-28".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-830739
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-01-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Tweede voortgangsrapportage regelluwe scholen
Dossiernummer 29546
Dossiertitel Vermindering regeldruk OCW
Identifier kst-29546-28
Indiener A. Slob
Ondernummer 28
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-01-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vermindering regeldruk OCW; Brief regering; Tweede voortgangsrapportage regelluwe scholen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018