Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29546-25".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-06-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Straus over in beeld brengen van overbodige en hinderlijke regelgeving
Dossiernummer 29546
Dossiertitel Vermindering regeldruk OCW
Identifier kst-29546-25
Indiener K.C.J. Straus
Ondernummer 25
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-06-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vermindering regeldruk OCW ; Motie; Motie van het lid Straus over in beeld brengen van overbodige en hinderlijke regelgeving
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015