Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-05-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-829".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-05-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Wijziging Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten met betrekking tot pensioenverrekening met WW-uitkering
Dossiernummer 29544;32043
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-829
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 829
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-05-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Wijziging Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten met betrekking tot pensioenverrekening met WW-uitkering
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018