Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-07-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-548".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-07-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 mei 2014, over Discriminatieonderwerpen
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-548
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 548
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-07-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 mei 2014, over Discriminatieonderwerpen
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2013-2014