Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-08-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-474".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-08-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van het bericht in de Volkskrant van 3 juli jl. dat het kabinet Europese werkloze jongeren naar Nederland wil halen
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-474
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 474
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-08-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van het bericht in de Volkskrant van 3 juli jl. dat het kabinet Europese werkloze jongeren naar Nederland wil halen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013