Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-09-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-36".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2005-09-05
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-29544-36-b1
Gerelateerd document Bijlage;kst-29544-36-b2
Gerelateerd document Bijlage;kst-29544-36-b3
Identifier kst-29544-36
Ondernummer 36
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Migratie en integratie | Integratie
Organisatietype staten generaal
Pskey KST89319
Publicatiedatum 2005-09-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Brief staatssecretaris bied ik u het landenrapport 'Ageing and employment policies Netherlands' van de OECD
Vergaderjaar 2004-2005