Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-04-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-243".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-04-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-243
Indiener J.P.H. Donner
Ondernummer 243
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-04-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Goed opdrachtgeverschap; rijksaanbesteding schoonmaakdiensten
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010