Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-03-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-235".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-03-11
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29544-235
Indiener Gent van W.
Indiener Spekman J.L.
Indiener Karabulut S.
Ondernummer 235
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST141614
Publicatiedatum 2010-03-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Motie; Motie Karabulut c.s. over vrijheid van vakbondsactiviteiten
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2009-2010