29 544
Arbeidsmarktbeleid

nr. 235
MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S.

Voorgesteld 11 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat vakbondsactiviteiten in alle vrijheid moeten kunnen plaats vinden en niet moeten worden tegengewerkt;

overwegende, dat dit nu wel het geval is;

verzoekt de regering haar positie aan te wenden opdat vakbondsactiviteiten te allen tijde zonder tegenwerking plaats kunnen vinden;

verzoekt de regering tevens al haar invloed aan te wenden om NS en de Schiphol Group te bewegen, een bemiddelende rol te spelen om het arbeidsconflict met de schoonmakers zo spoedig mogelijk tot een goed einde te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Spekman

Van Gent

Naar boven