Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-01-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29538-310".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-12-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Geleidelijke overgang naar ingebruikname nieuwe ICT systemen CAK
Dossiernummer 29538
Dossiertitel Zorg en maatschappelijke ondersteuning
Identifier kst-29538-310
Indiener H.M. de Jonge
Ondernummer 310
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-01-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Brief regering; Geleidelijke overgang naar ingebruikname nieuwe ICT systemen CAK
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020