Kamerstukken in dossier 29538

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Langdurige zorg; Brief regering; Rapport uitvoering wettelijke taken door het CAK Verantwoordingsjaar 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34104, nr. 246 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (736 kB)

  Extra tussenrapportage Cao-afspraken

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-03-2019 2018-2019 29538, nr. 289 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Brief regering; Extra tussenrapportage Cao-afspraken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29538, nr. 289 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Jeugdzorg; Brief regering; Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling Jeugdwet en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 in verband met het stellen van regels ten behoeve van het beperken van vermijdbare uitvoeringslasten in het kader van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 31839, nr. 632 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake het bericht: ‘Wijkteams maken zorg duurder’ en het artikel: ‘Inzet van wijkteams is goede stap voor de zorg, maar heeft wel verschillende aanpassingen nodig’

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 29538, nr. 288 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Hijink over rapportages van lokale toezichthouders openbaar maken (t.v.v. 29538-286)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 29538, nr. 287 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Motie; Motie van het lid Hijink over rapportages van lokale toezichthouders openbaar maken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 29538, nr. 286 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Motie; Motie van het lid Hijink over effectiever toezicht op de Wmo door de IGJ en de GGD

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 29538, nr. 285 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Motie; Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over gemeenten wijzen op hun plicht om een toezichthouder aan te stellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 29538, nr. 284 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (48 kB)

  Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op de jaarrapportage ‘Gezond vertrouwen’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 29538, nr. 283 Tweede Kamer der Staten-Generaal