Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629538 nr. 225

29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

34 104 Langdurige zorg

Nr. 225 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juli 2016

Op 15 februari jl. heb ik in mijn brief (Kamerstukken 29 538 en 34 104, nr. 203) over het CBS onderzoek «verandering eigen bijdrage langdurige zorg» aan de Kamer gemeld, dat het CBS verwacht om voor de zomer voorlopige resultaten over dit onderzoek te kunnen leveren op basis van de gegevens over 2013, 2014 en de eerste helft van 2015. Het CBS heeft mij in een brief laten weten tot de conclusie te zijn gekomen, dat het opleveren van een dataset medio juni over 2013, 2014 en de eerste helft van 2015 niet mogelijk is. Het CBS is tot de conclusie gekomen, dat het onderzoek zich als gevolg van de hervormingen nog niet in de fase bevindt waarin het CBS een tabellenset kan samenstellen.

Het CBS verwacht de tabellen met cijfers over heel 2013, 2014, en 2015 in november 2016 op te leveren. Het CBS merkt daarbij op dat onjuistheden of onvolkomenheden in de data eventueel nog kunnen leiden tot aanpassing van deze planning. De brief van het CBS bied ik, als bijlage bij deze brief aan de Kamer aan1.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl