Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-01-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29517-93".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-453811
Bijlage blg-453810
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-01-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding landelijk kader Uitruk op Maat voor de brandweer
Dossiernummer 29517
Dossiertitel Veiligheidsregio's
Identifier kst-29517-93
Indiener I.W. Opstelten
Ondernummer 93
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-01-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Veiligheidsregio's; Brief regering; Aanbieding landelijk kader Uitruk op Maat voor de brandweer
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015