Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29517-52".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-131186
Bijlage blg-131187
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-09-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Onderzoek financiële gevolgen regionalisering brandweer
Dossiernummer 29517
Dossiertitel Veiligheidsregio's
Identifier kst-29517-52
Indiener I.W. Opstelten
Ondernummer 52
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-09-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Veiligheidsregio's; Brief regering; Onderzoek financiële gevolgen regionalisering brandweer
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012