Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-11-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29517-151".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-11-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Helder over een nieuw dan wel aangepast kader voor de uitruk
Dossiernummer 29517
Dossiertitel Veiligheidsregio's
Identifier kst-29517-151
Indiener L.M.J.S. Helder
Ondernummer 151
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-11-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Veiligheidsregio's; Motie; Motie van het lid Helder over een nieuw dan wel aangepast kader voor de uitruk
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019