Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29515-384".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Rog c.s. over deelname van scholen met een basisarrangement aan de pilot regelluwe scholen
Dossiernummer 29515
Dossiertitel Aanpak regeldruk en administratieve lasten
Identifier kst-29515-384
Indiener M.R.J. Rog
Indiener R. Bisschop
Indiener T.E. Siderius
Indiener P.H. van Meenen
Ondernummer 384
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Aanpak regeldruk en administratieve lasten; Motie; Motie van het lid Rog c.s. over deelname van scholen met een basisarrangement aan de pilot regelluwe scholen
Uitgiftedatum 2016-03-15
Vergaderjaar 2015-2016