Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29502-40".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-10-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 29502
Dossiertitel Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector
Identifier kst-29502-40
Indiener K. Verhoeven
Indiener A.H.M. Schaart
Ondernummer 40
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-10-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector; Gewijzigde motie (nader); Gew motie Verhoeven en Schaart over het aanstellen van een verkenner (t.v.v. 29502, nr. 37)
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2010-2011