29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 40 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN SCHAART TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 37

Voorgesteld 13 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de cao-onderhandelingen tussen werkgevers en werknemersorganisaties op de vorig jaar geliberaliseerde postmarkt op 27 september 2010 zijn afgebroken vanwege verschil van inzicht over het ingroeimodel;

overwegende, dat dit tot gevolg kan hebben dat een AMvB van kracht wordt die alle postbedrijven per 1-1-2011 verplicht, al hun postbestellers een vast dienstverband aan te bieden en dat hierdoor de nieuwe postbedrijven in financiële nood dreigen te raken;

constaterende, dat hierbij de 30 000 banen van de postbezorgers van de betrokken postbedrijven op het spel staan;

constaterende, dat een aantal werkgevers in de postmarkt hun arbeidskrachten betaalt via een OVO-constructie gebaseerd op stukloon en dat onvoldoende duidelijk is welk deel van de postbestellers hiervoor vrijwillig kiest;

verzoekt de regering te bevorderen dat sociale partners een verkenner instellen die de situatie en mogelijkheden objectief kan laten onderzoeken en die tevens de onderhandelingen vlot kan trekken en zodoende alles in het werk stelt om grootschalig verlies van werkgelegenheid bij de nieuwe postbedrijven te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Schaart

Naar boven