Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29477-403".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-12-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten
Dossiernummer 29477
Dossiertitel Geneesmiddelenbeleid
Identifier kst-29477-403
Indiener E.I. Schippers
Ondernummer 403
Onderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-12-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Geneesmiddelenbeleid; Brief regering; Stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017