Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-02-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29453-437".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-02-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op motie van het lid Van der Linde c.s. over voorstellen voor de aanpak van woonfraude
Dossiernummer 29453;34373
Dossiertitel Woningcorporaties
Identifier kst-29453-437
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 437
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-02-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Woningcorporaties; Brief regering; Reactie op motie van het lid Van der Linde c.s. over voorstellen voor de aanpak van woonfraude
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017