Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29452-183".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Maximaal waarborgen onafhankelijk onderzoek naar calamiteiten op medisch gebied in tbs-instellingen
Dossiernummer 29452
Dossiertitel Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel
Identifier kst-29452-183
Indiener F. Teeven
Ondernummer 183
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel; Brief regering; Maximaal waarborgen onafhankelijk onderzoek naar calamiteiten op medisch gebied in tbs-instellingen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015