Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29427-95".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-06-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Bekrachtiging ILO Visserijverdrag
Dossiernummer 29427
Dossiertitel ILO-verdragen
Identifier kst-29427-95
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 95
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-06-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel ILO-verdragen; Brief regering; Bekrachtiging ILO Visserijverdrag
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013