Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29407-196".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-384216
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-09-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verkenning Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland
Dossiernummer 29407
Dossiertitel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten
Identifier kst-29407-196
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 196
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-09-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten; Brief regering; Verkenning Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015