Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-05-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29407-148".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-05-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 april 2012, inzake het meldpunt voor Polen
Dossiernummer 29407
Dossiertitel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten
Identifier kst-29407-148
Indiener M. Rutte
Ondernummer 148
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-05-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 april 2012, inzake het meldpunt voor Polen
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2011-2012